Aanbevelingen scriptie

In een goede scriptie opbouw volgen de aanbevelingen direct na je discussie. Het geven van aanbevelingen wil zeggen dat je op basis van de resultaten en conclusie, adviezen geeft over wat de opdrachtgever kan gaan doen om de geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen. Ook kunnen er aanbevelingen gegeven worden met betrekking tot vervolgonderzoek.

Wat zijn scriptie aanbevelingen?

Een aanbeveling in je scriptie is een onderbouwd voorstel: welke concrete actie moet volgens de onderzoeker uitgevoerd worden om de doelstellingen te behalen? Met andere woorden: je geeft de opdrachtgever duidelijke adviezen ten aanzien van het vraagstuk dat je in de scriptie inleiding besproken hebt. De aanbevelingen vloeien dus logisch voort uit je resultaten en conclusie van je scriptieonderzoek. Ze kunnen bijvoorbeeld een implementatie behelzen of een concreet verbetervoorstel voor bepaalde processen bij de opdrachtgever. Een aanbeveling kan natuurlijk ook een advies zijn om iets juist niet te doen. Als bijvoorbeeld uit het onderzoek is gebleken dat iets niet werkt, moet er natuurlijk aanbevolen worden om dit niet langer te doen. Deze aanbeveling wordt dan bij voorkeur opgevolgd door een concrete aanbeveling die aangeeft welke acties daarvoor in de plaats moeten komen. Indien dit niet onderzocht is kan volstaan worden met de aanbeveling om op dit punt vervolgonderzoek uit te voeren.

 

Loop je vast bij het schrijven van je scriptie? Onze professionele scriptiebegeleiders bieden hulp!

Altijd snel hulp van een begeleider met de juiste expertise: app naar 0653161485 of mail naar info@studielab.nl

Wanneer doe je aanbevelingen?

Meestal worden de aanbevelingen ten behoeve van de scriptie structuur opgenomen in een apart hoofdstuk. Dit hoofdstuk volgt na de conclusie en de discussie. Soms ook worden de discussie en aanbevelingen samengevoegd in één hoofdstuk. Bij een hbo-scriptie die wordt geschreven voor een opdrachtgever geef je met de aanbevelingen antwoord op de vraag: welke maatregelen moet de opdrachtgever, op basis van je onderzoek, nemen? Je geeft aan wat er volgens jou moet gebeuren om het probleem of vraagstuk op te lossen. Een universitaire scriptie wordt echter lang niet altijd voor een specifieke opdrachtgever geschreven. In dat geval kun je aanbevelingen doen voor de wetenschap of bijvoorbeeld voor de rechterlijke macht, indien je een juridische scriptie schrijft. Ook adviseer je over vervolgonderzoek.

Waarom zijn aanbevelingen zo belangrijk?

Jouw scriptieonderwerp heeft betrekking op een probleem of vraagstuk bij de opdrachtgever dat opgelost dient te worden. Het zijn de aanbevelingen die de opdrachtgever uiteindelijk duidelijke handvaten biedt om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Je aanbevelingen zijn als het ware de concrete vertaling van je conclusie: hierdoor heeft je opdrachtgever echt wat aan het door jou uitgevoerde onderzoek.

Waar moet een scriptie aanbeveling aan voldoen?

Over elke aanbeveling moet goed nagedacht worden. Het is immers de bedoeling dat de opdrachtgever deze ook echt gaat gebruiken. Een aanbeveling moet bovendien goed onderbouwd zijn: ze vloeien logisch voort uit je conclusie die op basis van het theoretisch kader, je literatuuronderzoek en/of praktijkonderzoek tot stand is gekomen. Een goede aanbeveling:

  • Draagt bij aan de oplossing van een probleem.
  • Is duidelijk geformuleerd.
  • Levert een concrete actie op.
  • Maakt voldoende duidelijk wat de opdrachtgever exact moet gaan doen.

Een goede aanbeveling is dus gebaseerd op je theorie en praktijkresultaten en voldoende concreet en specifiek!

Loop je vast bij het schrijven van je aanbevelingen? Scriptiehulp van Studielab helpt! Wij bieden individuele scriptiebegeleiding en hulp bij statistiek aan. Flexibel, deskundig en tegen een voordelig tarief.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *