discussie scriptie schrijven tips

Discussie scriptie: hier moet hij aan voldoen

Iedere onderwijsinstelling mag natuurlijk eigen eisen stellen aan de scriptie. Toch bevat iedere scriptie opbouw nagenoeg dezelfde elementen in dezelfde volgorde. Een belangrijk maar vaak onderschat onderdeel van de scriptie, is de discussie. Veel studenten die een scriptie schrijven besteden (te) weinig aandacht aan het schrijven van een goede discussie. Zonde, want een kritische en diepgaande discussie kan jouw afstudeeronderzoek naar een hoger plan tillen. 

Opbouw scriptie

Een goede scriptie structuur ziet er doorgaans als volgt uit:

 • Samenvatting/abstract
 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Theoretisch kader
 • Methodologie/onderzoeksmethoden
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie 
 • Aanbevelingen
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen

Zoals je ziet schrijf je de discussie na je conclusie en volgen na de discussie enkele aanbevelingen. Lees jouw scriptie leidraad echter goed: sommige onderwijsinstellingen voegen het hoofdstuk ‘discussie’ en ‘aanbevelingen’ samen of willen zelfs dat je de conclusie, discussie en aanbevelingen in één hoofdstuk bespreekt. 

Het doel van de discussie:

De conclusie van je scriptie heeft tot doel het beantwoorden van je hoofdvraag. In de discussie ga je vervolgens dieper op deze getrokken conclusie in: je gaat proberen de resultaten van je onderzoek nader te verklaren. Dit doe je door de resultaten te interpreteren. Ook ga je in op de beperkingen van het onderzoek: zijn er bijvoorbeeld kritische kanttekeningen te maken ten aanzien van de betrouwbaarheid van het onderzoek of liep je tegen onverwachte omstandigheden aan tijdens het verrichten van het onderzoek? Uiteraard mag je hier ook benoemen welke (positieve) bijdrage jouw onderzoek uiteindelijk wel heeft kunnen leveren binnen de beroepspraktijk en/of de wetenschap.

Stap 1 discussie scriptie: resultaten interpreteren

Meestal begint een discussie met een korte bespreking van de validiteit van de gekozen onderzoeksopzet. Daarna ga je de verkregen resultaten interpreteren: in hoeverre kwamen ze overeen met de verwachtingen die je vooraf had? Probeer ook te verklaren waarom bepaalde verwachtingen al dan niet zijn uitgekomen: maak hiervoor gebruik van je gezonde verstand, de onderzoeksopzet en je literatuuronderzoek. Blijf daarbij niet hangen in het herhalen of samenvatten van resultaten, maar durf met een andere blik (helicopter view) naar het onderzoek te kijken. Externe scriptiebegeleiding kan helpen om op deze manier naar je scriptie te leren kijken. Probeer tenslotte ook inzichtelijk te maken wat het onderzoek heeft opgeleverd: wat heb je aangetoond of tot welke nieuwe bevindingen of inzichten heeft het onderzoek geleid? 

Stap 2 discussie scriptie: beperkingen van het onderzoek bespreken

In het tweede deel van de discussie ga je de beperkingen van het onderzoek bespreken. Is het onderzoek algeheel geldend en representatief voor een grotere groep of is de externe validiteit beperkt? Waar liep je tegenaan bij het uitvoeren van het onderzoek? Welke consequenties heeft dit mogelijk voor je onderzoek en wat had je anders kunnen doen? Durf kritisch te zijn bij het bespreken van je beperkingen: zo kun je de impact van eventuele fouten in je onderzoek op je cijfer verkleinen, door inzicht te tonen en hierop te reflecteren. Sla hier echter niet in door: het is natuurlijk niet de bedoeling dat je het afstudeeronderzoek volledig gaat afkraken.

Moeite met het schrijven van je discussie en wil je snel afstuderen? Onze professionele scriptiehulp helpt je verder! Neem nu vrijblijvend contact met ons op.            

Bel of app naar 0653161485 of mail naar info@studielab.nl

Lage uurtarieven en altijd snel hulp van een begeleider met de juiste expertise!

Vrijblijvend meer informatie over scriptiebegeleiding? Vul onderstaand contactformulier in!

  plan van aanpak scriptie voorbeeld

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *