Jorrit Mulder
Scriptiebegeleider
Jorrit Mulder heeft ruime ervaring als scriptiebegeleider, studiebegeleider en onderzoeker voor verschillende organisaties en universiteiten, zoals University of London, New York University en Open Universiteit Nederland. Ook was hij werkzaam als consultant voor de World Economic Forum voor hun Partnerships for Education programma en werkte hij als West-Afrika analist voor het Carter Center te Atlanta. Jorrit is cum laude afgestudeerd met een master in politicologie en heeft een bachelor in muziekwetenschappen. Hij heeft al vele studenten geholpen met scripties, essays of studiebegeleiding op het gebied van de sociale en culturele wetenschappen, zoals bijvoorbeeld economie, bedrijfskunde, psychologie, pedagogiek en culturele wetenschappen. Hij begeleidt zowel WO als HBO studenten op locatie in Amsterdam of online.
Sharona Dagevos
Scriptiebegeleider
Sharona Dagevos heeft masters in zowel fiscaal recht als strafrecht behaald. Ze haalt veel voldoening uit het begeleiden van studenten. Zij helpt studenten graag om hun ideeën en argumenten helder te verwoorden, om zo tot een goed eindresultaat te komen. Sharona heeft enkele jaren als docent Nederlands- en fiscaal recht gewerkt voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook heeft ze daar veel ervaring opgedaan als scriptiebegeleider. Verder heeft ze praktijkervaring opgedaan als fiscalist bij de Belastingdienst en Deloitte. Sharona geeft scriptiebegeleiding en scriptiecoaching op een positieve en ondersteunende manier. Ze denkt met je mee en adviseert je zo concreet en praktisch mogelijk, zodat je tot een goed eindproduct kunt komen.
Jittie Brandsma
Jittie Brandsma heeft ruime ervaring als studie-, scriptie- en statistiekbegeleider. Ze heeft tientallen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd op het vlak van onderwijs, scholing, training en arbeidsmarkt in opdracht van onder meer de EU, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, UNESCO Nederland en diverse onderwijsorganisaties. Ze is (cum laude) afgestudeerd in de (onderwijs)sociologie en gepromoveerd in de onderwijswetenschappen. Ze heeft 200+ studenten begeleid bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, scriptie, herkansing of kleinere essays. Ze heeft ervaring met een breed scala aan studierichtingen in zowel het hbo als het wo, waaronder in het hbo: PABO, lerarenopleidingen, pedagogiek, sociale studies, maar ook HBO-V en de paramedische opleidingen en in het wo: sociologie, onderwijskunde, (ortho)pedagogiek, psychologie, communicatiewetenschappen, taal- en cultuurwetenschappen, HRD/HRM, accountancy, finance, bestuurs- en bedrijfskunde. Ze kan studenten ook helpen bij hun (meer complexe) SPSS analyses. Begeleiding bij Engelstalige scripties is eveneens geen probleem.
MSc Sifra van Esch
Studie- en scriptiebegeleider
Sifra heeft een bachelor Nederlands recht en master Nederlands Strafrecht in Europa afgerond. Daarnaast beschikt zij over een bachelor in de psychologie en heeft ze diverse korte focus opleidingen op het gebied van psychologie, coaching, gezondheidsgedrag en voeding afgerond aan de Open Universiteit. De afgelopen jaren heeft zij als coach en trainer binnen diverse bedrijven en overheidsinstellingen gewerkt en helpt zij studenten bij diverse studies, waaronder: rechten, sociaal juridische dienstverlening, marketing, pabo en diverse andere sociale, culturele en maatschappelijke studies. Zowel hbo-, als wo-studenten kunnen bij haar terecht. Haar scriptiehulp is geschikt voor studenten die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het maken van een goede opzet, het schrijfproces, het analyseren en verwoorden van resultaten of bij het schrijven van een herkansing. Ook helpt Sifra graag bij het aanbrengen van structuur en focus. Studenten voelen zich prettig bij haar concrete, effectieve en begripvolle aanpak. Zij heeft ook ervaring met het begeleiden van studenten die vanwege ad(H)d, autisme of een (chronische) ziekte of beperking extra ondersteuning nodig hebben. Sifra geeft scriptiebegeleiding in Rotterdam en online.
Shanice Palmer
Studie- en scriptiebegeleider
Shanice heeft een Bachelor Geschiedenis en een Master North American Studies (Cum Laude) op zak. Tijdens deze studies en haar stages bij het KITLV en de Nederlandse ambassade in Washington heeft zij ruime ervaring opgedaan met o.a. het doen van (archief) onderzoek, (academisch) schrijven in het Nederlands én Engels, resultaten- en literatuuranalyses en effectief studeren. Met veel plezier helpt zij studenten bij het onderzoeks- en schrijfproces, het maken van analyses, het verwoorden van ideeën, het stellen van de juiste vragen en het structureren van essays, onderzoeksvoorstellen en scripties. Ook studenten die door de bomen het bos niet meer zien en hulp nodig hebben met plannen, motivatie, het doorgronden van feedback en efficiënter studeren kunnen bij haar terecht. Shanice benadert haar studenten met een positieve en open mindset en een luisterend oor. Zij geeft haar studie- en scriptiebegeleiding online.
Bob van Limburg
Statistiek- en scriptiebegeleider
Bob van Limburg (1958) werkt sinds 1985 in het hoger onderwijs bij zowel hbo als wo masters en bachelor opleidingen. Hij heeft zowel bij bedrijfskundige opleidingen gewerkt (universiteit van Groningen, heao ce, be, bedrijfskunde), bij onderwijskundige opleidingen (eerste en tweede graad lerarenopleidingen) als bij hbo bachelor en master pedagogiek. Hij kan dus veel verschillende onderwerpen aan, waaronder ook medisch statistische onderwerpen aangezien hij ook samenwerkt met universitaire medische opleidingen en hbo verpleegkunde. Hij is afgestudeerd algemeen, kwantitatief en sociologisch econoom. Daarnaast is hij filosoof en is hij gepromoveerd in de ruimtelijke wetenschappen. Bob kan studenten begeleiden in alle fases van de scriptie en heeft daarnaast uitstekende expertise in statistiek (SPSS, Stata en R) Bob woont met zijn vrouw en zijn honden in het Friese Nieuwehorne.
Daan MPhil Sauren
Scriptiebegeleider
Daan begeleidt vanaf 2015 studenten die afstuderen binnen de opleidingen Social Work, Sociaal Juridische Dienstverlening, Rechten en Pedagogiek. Hoewel hij dus veel affiniteit heeft met sociale wetenschappen, heeft hij ook een marketingachtergrond en ervaring met het begeleiden van studenten Marketing, Commerciële Economie, Bedrijfseconomie en Management. Na jarenlang ervaring opdoen als begeleider is hij een prima allrounder en heeft zelfs verpleegkundigen, ICT-ers en accountants aan een diploma geholpen! Daan vindt het leuk om zich in korte tijd te verdiepen in complexe onderwerpen en beschikt over goede analytische vermogens. Deze gebruikt hij bij het analyseren van praktijkproblemen, bij het maken van een vertaalslag naar goede vragen en bij het aanbrengen van een rode draad in een tekst. Door zijn werkervaring als scriptiebegeleider, docent en als beleidsadviseur beschikt Daan over een brede, vakoverstijgende kennisbasis. Hij heeft onder meer een onderzoeksmaster afgerond en heeft voor meerdere Hbo-opleidingen gewerkt als docent en als begeleider, waaronder de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en voor de Hogeschool Leiden. Daan geeft scriptiebegeleiding in Nijmegen en online (op afstand).
Dr. Cathelijne de Busser
Cathelijne de Busser heeft een doctorstitel in de sociale geografie en een educatieve master (MSc) als eerstegraadsdocent aardrijkskunde. Daarnaast heeft ze meer dan een decennium werkervaring als docent en onderzoeker in de academische wereld, waarvan ruim vijf jaar bij de universitaire Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. In de loop van haar academische loopbaan heeft Cathelijne al vele studenten begeleid in alle fases van het scriptieproces, bijvoorbeeld bij de grove onderwerpafbakening, de verantwoording van de onderzoeksmethode, de analyse van de onderzoeksresultaten of bij het schrijfproces. Cathelijne heeft vooral veel ervaring met kwalitatief onderzoek, maar kan ook aardig overweg met kwantitatief onderzoek, of een combinatie daarvan. Ze werkt daarnaast al jaren als freelance tekstredacteur en is daarom ijzersterk in taal en schrijfbegeleiding. Cathelijne begeleidt onder andere sociaalwetenschappelijke scripties (sociale geografie, planologie, sociologie, antropologie, politicologie, communicatiewetenschappen, etc.) en pedagogisch-onderwijskundige scripties, bijvoorbeeld van studenten aan een lerarenopleiding.
Roos van der Meijden
Scriptiebegeleider
Mijn naam is Roos van der Meijden. Ik heb ruime ervaring als scriptiebegeleider, studiebegeleider en onderzoekster binnen verschillende vakgebieden. Mijn Bacheloropleiding en twee Master opleidingen hebben me een reeks van vaardigheden opgeleverd op het gebied van: Sociale Wetenschappen, Culturele Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Marketing, Politicologie, International Business (IB), China Studies, Social Work, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Pedagogische Wetenschapen en Duurzaamheidseducatie. Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Daarnaast ben ik punctueel, communicatief, analytisch ingesteld en een echte probleemoplosser. Ik ondersteun hbo- en wo-studenten graag bij bijvoorbeeld, het onderzoeksvoorstel, het schrijfproces, het analyseren en verwoorden van resultaten en het structureren van teksten. Ik heb al veel studenten begeleid bij het schrijven van scripties, essays en portfolio’s.
Drs. Robert Kopuit
Scriptiebegeleider
Drs. Robert Kopuit is socioloog en heeft gewerkt als docent communicatie en commerciële economie aan, onder meer, de Hogeschool Inholland. Ook heeft hij als lector interculturele communicatie aan de AP Hogeschool in Antwerpen gewerkt en vele tientallen Hbo-studenten begeleid als afstudeerbegeleider/scriptiecoach/tweede lezer op het gebied van marketing en communicatie. De begeleiding die Robert biedt is vooral geschikt voor Hbo-studenten die oog hebben voor the bigger picture (wat wil de organisatie toevoegen aan het leven van de klant), maar die moeite hebben met de opzet en/of structuur van hun scriptie. Ook kan hij hulp bieden aan studenten die het spoor bijster zijn geraakt in de digitale wervelwind die de marketing ingrijpend heeft veranderd: SEO- en SEA technieken, search advertising, content marketing, social media-marketing, mobile marketing, e-mail marketing, user experience-design en user interface-desin, virtual reality, e-customer relationship management enz. Robert werkt online of op locatie in de Randstad.
Lisa van Mierlo
Scriptiebegeleider
Lisa begeleid sinds 2016 HBO en WO studenten bij het schrijven van hun scriptie. Haar expertise ligt op het gebied van sociale wetenschappen (psychologie, MWD, SPH, pedagogiek) maar ook op andere gebieden zoals verpleegkunde (scripties én moduleopdrachten NCOI), lerarenopleidingen en HRM. Daarnaast heeft zij ook ervaring in het begeleiden van studenten met problemen die ervoor zorgen dat je tegen moeilijkheden in je studie aanloopt zoals; lage studiemotivatie en uitstelgedrag, moeite met plannen, faalangst en/of een laag zelfvertrouwen. Haar begeleidingsstijl kenmerkt zich door het creëren van overzicht, het helder uitleggen van wat er per scriptieonderdeel verwacht wordt, het geven van concrete inhoudelijke feedback op je scriptie, het bewaken van de rode draad en het helpen aanbrengen van een heldere structuur. Lisa is in 2009 afgestudeerd als psycholoog en heeft een Master in de Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden behaald. Daarna is zij gepromoveerd bij de afdeling Psychiatrie van het VUmc in Amsterdam. Zij heeft hiervoor onderzoek gedaan naar psychosociale ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Lisa geeft scriptiebegeleiding vanuit Amsterdam en online.
Renée Bouwman
Scriptiebegeleider
Renée heeft expertise binnen de zorgsector, waaronder gezondheidswetenschappen, jeugdzorg, medische studies en fysiotherapie. Renée is cum laude afgestudeerd op de master Gezondheidswetenschappen aan de VU. Daarna heeft ze een PhD gedaan en veel ervaring opgedaan als onderzoeker. Haar onderzoeken gaan over beleidsevaluaties in de jeugd- en gezondheidszorg, op macroniveau (beleid van het ministerie) en microniveau (beleid van een ziekenhuis). Ze heeft daarbij veel in Nederlands en Engels gepubliceerd, en ervaring met het begeleiden van stagiaires, jonge onderzoekers en PhD kandidaten. Ze kan je van begin tot eind bijstaan bij je scriptie, zowel bij kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Loop je vast bij een statistische analyse (in STATA of SPSS), literatuuronderzoek, een plan van aanpak, of het schrijven van een heldere tekst? Dan kun je bij Renée terecht. Renée kan je goed motiveren en heeft een resultaatgerichte en flexibele werkwijze, denkt actief met je mee en zorgt ervoor dat je met concrete adviezen weer snel verder kunt met je scriptie. Renée begeleidt alle (hbo en wo) sociale en medische studies waaronder bijvoorbeeld sociologie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, psychologie, pedagogiek en jeugdzorg.
Safae Rahmouni
Statistiek- en scriptiebegeleider
Safae heeft een bachelor Bedrijfseconomie en zij heeft de master Economics aan de Vrije Universiteit afgerond. Dit is een research master met een specialisatie in econometrie, economische modellering en ontwikkelingseconomie. Safae heeft kennis van verschillende onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Tijdens haar studie heeft zij zich veel beziggehouden met data-analyses. Safae is bekend met de statistiek programma’s SPSS en STATA en gaf hierin bijles aan de Vrije Universiteit. Als onderzoeker bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam hield zij zich bezig met onderzoek doen naar het beleid van de gemeenten Amsterdam en Zaandam. Safae is een vriendelijke en ervaren begeleider die studenten graag helpt met onder andere statistiek vragen. Safae werkt online als statistiekbegeleider en biedt scriptiehulp.
Shisei Holwerda
Scriptiebegeleider
Als afgestudeerd communicatieprofessional heeft Shisei veel ervaring met teksten schrijven en redigeren. Naast haar werk als communicatieadviseur heeft Shisei altijd scripties nagekeken op structuur, spelling en schrijfstijl. Shisei is een echte taalfanaat en ze is daarom helemaal in haar element als ze teksten en scripties mag redigeren. Tijdens haar begeleiding zal ze haar positieve energie op haar studenten uitdragen. Je kunt van haar verwachten dat ze haar studenten niet alleen helpt, maar ook motiveert. Zij zal altijd met je meedenken en helpen om vraagstukken te concretiseren. Als studenten vragen hebben over de structuur van hun scriptie, het schrijfproces, of de juiste tone-of-voice ben je bij haar op het juiste adres. Shisei heeft ervaring in diverse sectoren, waaronder overheid, horeca, communicatie en leisure, maar biedt ook graag scriptiehulp bij andere vakgebieden.