Hoofd- en deelvragen

De hoofdvraag en deelvragen van je scriptie; hier moeten ze aan voldoen.

Studenten die een scriptie schrijven krijgen vaak een onderwerp van hun instelling of opdrachtgever. Ook zijn er studenten die zelf een scriptieonderwerp mogen kiezen. Wanneer je begint met het schrijven van je scriptie, begin je met het doen van vooronderzoek naar dit onderwerp. Dit kan betekenen dat je een gesprek aangaat met je opdrachtgever. Wanneer je een praktijkonderzoek doet op je stageadres is dit een logische eerste stap. In veel andere gevallen begin je met een oriënterend literatuuronderzoek. Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot het formuleren van een probleemstelling en probleemanalyse. Met behulp hiervan stel je vervolgens je hoofdvraag op. Maar wat is de hoofdvraag van je scriptie nou precies? En waaraan moet een goede hoofdvraag voldoen?

Wat is de hoofdvraag van je scriptie?

Hoofdvraag, onderzoeksvraag, centrale vraag...Lekker ingewikkeld, maar met alle drie deze termen betekenen exact hetzelfde. De hoofdvraag is je centrale onderzoeksvraag van je scriptie en andersom. Het doel van je scriptie is het beantwoorden van je hoofdvraag

De hoofdvraag beantwoord je in je scriptie met het onderzoek dat je doet. De deelvragen/hypothesen stel je op om je hoofdvraag stap voor stap te kunnen beantwoorden. Zo zorgen de deelvragen/hypothesen voor structuur in de beantwoording van de hoofdvraag.

Geef jezelf even de ruimte

Iedereen reageert anders op een afwijzing. De één gaat direct als een gek aan de slag voor de herkansing, terwijl de ander zichzelf het liefst voor de realiteit verstopt. Wees je bewust van jouw manier van omgaan met teleurstelling. Geef jezelf even de ruimte, maar loop niet weg voor het feit dat je enorm baalt, wellicht verdrietig bent, stress ervaart of enorm onzeker bent geworden. Geef je gevoel, afhankelijk van je nieuwe deadline, een tijdje de ruimte. Spreek hiervoor met jezelf een vaste periode af. Verberg je teleurstelling in die periode niet door heel hard aan het werk te gaan of juist te verbergen dat je scriptie afgekeurd is. Hierdoor is het makkelijker om na deze vaste periode fris en met nieuwe moed weer aan de slag te gaan.

Kijk realistisch naar je feedback; begrijp je waarom je scriptie afgekeurd is?

Je gaat je scriptie herschrijven of verbeteren en wil dit keer natuurlijk wel een voldoende halen. Hiervoor is het nodig dat je goed begrijpt wat er aan je huidige scriptie mankeert. Met andere woorden; begrijp je waarom je scriptie afgekeurd is door de beoordelaars? Vaak zijn er verschillende mogelijkheden. Soms heb je een aantal formele eisen over het hoofd gezien, waardoor jij je scriptie moet herkansen. Ook zien we vaak dat studenten de opleidingseisen niet goed geïnterpreteerd hebben. Daarnaast komt het voor dat de scriptie structuur of opbouw niet in orde is. De onderzoeksopzet is niet optimaal en/of de diverse verplichte scriptieonderdelen zijn niet of niet voldoende uitgewerkt. Neem de feedback aandachtig door en kijk of je achteraf gezien begrijpt waarom je scriptie niet voldoende is. Kom je er niet uit of snap je echt niet waarom je scriptie afgekeurd is? Probeer dan extra feedback te krijgen van je docent of beoordelaar of schakel een professionele scriptiebegeleiderin.

Direct vrijblijvend contact met een scriptiebegeleider?
WhatsApp naar 0653161485 of vul het contactformulier in.

Je scriptie herschrijven; een strategie bepalen

Je hebt kritisch naar de feedback gekeken en begrijpt waarom jij je scriptie moet herkansen. Nu is het tijd om een strategie te bepalen. Hoe ga jij van die onvoldoende een voldoende maken? Daarvoor moet je er op de eerste plaats voor zorgen dat je de fundamentele kritiek op je scriptie goed verwerkt. Loop je feedback na en maak een lijstje van belangrijke hoofdzaken waarop je beoordelaar kritiek geeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kritiek op je onderzoeksopzet. De feedback dat je hoofd- en deelvragen niet goed zijn of bijvoorbeeld de opmerking dat je conclusie en aanbevelingen inhoudelijk zwak zijn. Het succesvol herkansen van je scriptie hangt van het verbeteren van deze fundamentele zaken af. De kleinere kritiekpunten, zoals zinnen die niet lekker lopen of een spellingsfoutje, kun je aan het einde van het proces nog verbeteren.

 

Begin met het verbeteren van de fundamentele zaken

Je hebt helder in kaart gebracht welke fundamentele zaken je moet verbeteren. Nu is het zaak om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Heb je kritiek gekregen op de formulering van je hoofd- en deelvragen? Dan is het slim om daar mee te beginnen. Deze vormen immers de basis voor de rest van je scriptie. Hierna volgen eventuele aanpassingen aan je theoretisch kader, je onderzoeksopzet en methodologie. Daarna ga je pas aan de slag met je resultaten. Het verbeteren van kritiek op je conclusie en aanbevelingen doe je uiteraard als laatste. Dit omdat je inhoud van je conclusie en aanbevelingen uiteraard afhankelijk is van de rest van je scriptie. Loop je vast tijdens dit proces? Dan is het zaak om op tijd aan de bel te trekken. Bij het herkansen van je scriptie heb je immers vaak een strakke deadline. Bovendien komt van uitstel helaas vaak afstel. Zoek dus op tijd steun in je omgeving. Bijvoorbeeld bij familie, medestudenten of een professioneel scriptiebureau.

Verbeter alle kleine kritiekpunten

Nadat je alle fundamentele zaken hebt aangepast, is het tijd om de puntjes op de i te zetten. Loop, met het beoordelingsformulier erbij, je hele scriptie nauwkeurig na. Verbeter alle kleine kritiekpunten nauwgezet. Heb je het idee dat je kritiek krijgt op iets wat je wel goed gedaan hebt? Kies er dan voor om de inhoud niet aan te passen, maar probeer nog duidelijker te zijn in datgene wat je al hebt staan. Bijvoorbeeld door een theorie of bevinding extra toe te lichten. Ben je het echt niet eens met bepaalde kritiekpunten? Leg dan in je discussie uit waarom jij hier anders over denkt. Je hoeft het immers niet altijd eens te zijn met je docenten. Het is dan echter wel extra belangrijk dat jij goed weet te verwoorden waarom jij dit zo ziet.

Vraag feedback vanuit je omgeving

Tenslotte lees jij je verbeterde scriptie nogmaals door. Zijn alle kritiekpunten die ertoe hebben geleid dat jouw scriptie afgekeurd is, nu aangepast? Wees slim en laat je scriptie ook nalezen door wat mensen uit je omgeving. Doordat zij er niet middenin zitten, zien zij eventuele foutjes vaak sneller dan jij. Twijfel je toch nog over je schrijfstijl, structuur of inhoud? Om echt met een gerust gevoel je verbeterde scriptie in te leveren, kun je ervoor kiezen je scriptie te laten nakijken door een ervaren scriptiebegeleider. Zij zijn ervaren in het helpen van studenten die hun scriptie moeten herkansen. Hierdoor kunnen zij jou eventueel nog nuttige laatste feedback geven. Ook helpen ze jou daar waar nodig bij het corrigeren en aanpassen van je scriptie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *