kwantiatief en kwalitatief onderzoek

Kwantitatief vs kwalitatief onderzoek

Een scriptie schrijven begint met het kiezen van een goed scriptieonderwerp en bijpassende hoofd- en deelvragen. Nadat je hebt vastgesteld wát je wilt gaan onderzoeken, is het zaak om te bedenken hóe je dit kunt onderzoeken. In het plan van aanpak van je scriptie ga je daarom dieper in op de gebruikte onderzoeksmethoden. Allereerst ga je in op het soort onderzoek: kwantitatief of kwalitatief.

  • Van kwantitatief onderzoek spreken we wanneer het doel van het onderzoek is om feiten te achterhalen die ingaan op 'hoeveelheden'. De resultaten van je onderzoek kun je uitdrukken in cijfers.
  • Van kwalitatief onderzoek spreken we wanneer je informatie en inzichten wilt krijgen over wat er leeft (interpretaties, ervaringen en betekenissen) en waarom dit zo is. Kwalitatief onderzoek is daardoor meer beschrijvend van aard, geeft diepgaande informatie en de resultaten zijn in woorden uit te drukken.

Kwantitatief onderzoeksmethoden

Wanneer je kwantitatief onderzoek gaat doen, ga je data verzamelen. Je wilt immers cijfermatige resultaten verkrijgen over een bepaalde groep. Een kwalitatief onderzoek bevat meestal een theoretisch kader (fundering van het onderzoek), vooraf opgestelde hypothesen en een vaste onderzoeksopzet. Om een representatief onderzoek uit te voeren moet je een geldige steekproef trekken, die voldoende groot is.

Kwantitatief onderzoek maakt meestal gebruik van de onderzoeksmethode gestructureerde vragenlijst / enquete (al dan niet digitaal). Ook observeren of tracking kan worden ingezet als kwantitatieve onderzoeksmethoden. De verkregen data wordt meestal verwerkt in Excel of de statistiekprogramma's SPSS of STATA, waarna de data geanalyseerd kan worden. Met de data worden vaak ook tabellen en grafieken gemaakt.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden

Anders dan bij kwantitatief onderzoek, is kwalitatief onderzoek niet zozeer gericht op het testen van hypothesen/theorieën. Het doel van kwalitatief onderzoek is om meer diepgaande inzichten te verkrijgen omtrent een onderwerp.

Onderzoeksmethoden die voor kwalitatief onderzoek gebruik kunnen worden zijn het interview, waarbij een persoon bevraagd wordt over voor het onderzoek relevante onderwerpen. Dit kan een open, gestructureerd of semi-gestructureerd interview zijn. Ook literatuuronderzoek, groepsgesprekken en mysteriebezoekers of observanten kunnen worden ingezet voor kwalitatief onderzoek.

 

Scriptiehulp nodig?

Informeer naar onze individuele (online) scriptiebegeleiding op maat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *