masterscriptie

Het schrijven van je masterscriptie

Het schrijven van een masterscriptie is een belangrijk onderdeel van iedere universitaire opleiding. Misschien is het zelfs wel het meest belangrijke onderdeel: het is immers de laatste horde die je moet nemen om te kunnen afstuderen. De masterscriptie is de uitwerking van jouw afstudeeronderzoek. Je gaat een centrale onderzoeksvraag opstellen en deze vervolgens beantwoorden.

1.Een scriptieonderwerp kiezen

Voordat je met het daadwerkelijke onderzoek aan de slag kunt gaan, moet je een goed scriptieonderwerp kiezen. Kies bovenal voor een onderwerp dat aansluit bij je persoonlijke interesses, dit maakt het makkelijker om met enthousiasme aan je scriptie te werken. Denk ook na over het werk dat je na je afstuderen zou willen doen. Het zou mooi zijn als je een onderwerp kunt vinden dat daarop aansluit. Wellicht is er ooit tijdens je studie een onderwerp besproken dat je altijd is bijgebleven of misschien heb je ooit tijdens werk of stage inspiratie opgedaan. Zorg er in ieder geval voor dat het onderwerp naast interessant ook actueel en relevant is.

2.Een hoofdvraag formuleren

Nu je helder hebt wat je scriptieonderwerp wordt, is het zaak om een goede hoofdvraag ofwel centrale vraag te formuleren. Deze vraag moet logisch voortvloeien uit jouw probleemanalyse (ga je de inleiding schrijven dan werk je daarin je probleemanalyse uit) en inzichtelijk maken wat jij te weten wil komen met dit afstudeeronderzoek. Het formuleren van een goede centrale vraag kost best wat tijd en moeite. Het is echter belangrijk om dit zorgvuldig te doen, omdat deze de cruciale fundering vormt voor een goede scriptie opbouw. Zorg er in ieder geval voor dat het een voldoende specifieke, open vraag is. Kom je er niet uit? Dan kan een goede scriptiehulp je ondersteunen bij het formuleren van goede hoofd- en deelvragen.

3.Bepalen van je onderzoeksopzet

Nu je weet wat je gaat onderzoeken, is het belangrijk om vast te stellen hoe je dit kunt onderzoeken. Ga je bijvoorbeeld praktijkonderzoek uitvoeren of bestaat de scriptie volledig uit literatuuronderzoek? En als je in de praktijk onderzoek gaat uitvoeren: welke onderzoeksmethoden zet je hier dan voor in? Ga je jouw deelvragen bijvoorbeeld beantwoorden door middel van een enquête of interview of is het wellicht nodig om observaties te doen? Wees je bij het kiezen van je methodes bewust van de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoeksopzet en heb ook aandacht voor de praktische mogelijkheden: in hoeverre heb je voldoende tijd en ruimte om de gekozen onderzoeksmethoden ook daadwerkelijk succesvol in te zetten?

4.Uitvoeren van het onderzoek

Hoe jij jouw onderzoek gaat uitvoeren, is natuurlijk volledig afhankelijk van de gekozen onderzoeksopzet. Wel is het altijd verstandig om een goede scriptie planning te maken. Zeker wanneer je afhankelijk bent van anderen (je scriptiebegeleider, respondenten, een organisatie enzovoort), is het belangrijk om bepaalde stappen op tijd te zetten en ook ruimte in te plannen voor onverwachte omstandigheden.

5.De masterscriptie schrijven

Veel studenten zien er tegenop, maar uiteindelijk moet al de verzamelde informatie toch daadwerkelijk op papier worden gezet in een samenhangend verhaal. Je kunt dus niets anders doen dan simpelweg beginnen. Creëer voor jezelf een rustige werkplek en plan steeds blokken van maximaal twee uur in, waarin je zonder afleiding gaat schrijven. Weet je echt niet waar je moet beginnen? Het helpt om ieder hoofdstuk op te delen in kleine stapjes: maak met steekwoorden als het ware een raamwerk voor ieder hoofdstuk, zodat je beter inzichtelijk hebt wat je wil gaan schrijven. Ook is het slim om bijvoorbeeld een studiegenoot of externe begeleider zo nu en dan naar je scriptie te laten kijken: zij merken het vaak sneller op wanneer het verhaal niet lekker loopt.

 

Ben jij op zoek naar persoonlijke studiebegeleiding of scriptiebegeleiding, online of op locatie? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op! Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Bel of app naar 0653161485 of mail naar info@studielab.nl
Lage uurtarieven en altijd snel hulp van een begeleider met de juiste expertise!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *