meeste voorkomende fouten scritie schrijven

Deze fouten wil je voorkomen bij het schrijven van je scriptie!

Een scriptie schrijven wordt door veel studenten als lastig ervaren. Niet vreemd, want het vraagt om de nodige zelfstandigheid en kennis van schrijven en onderzoek doen. Vaardigheden waaraan gedurende opleiding vaak nog te weinig aandacht wordt gegeven. Bij Studielab zien we hierdoor dan ook dat studenten regelmatig dezelfde soort fouten maken. Wij zetten daarom de 5 meeste gemaakte scriptie fouten op een rij, zodat jij diezelfde fout niet hoeft te maken!

1.Geen goede scriptie structuur

Ons team van scriptiebegeleiders stelt vast dat veel studenten moeite hebben met de algemene opbouw van de scriptie. Onderdelen worden door elkaar gehaald, niet besproken of juist onnodig herhaalt. Een goede scriptie opbouw is echter een belangrijke voorwaarde voor een voldoende. Het is daarom verstandig hier veel tijd en aandacht aan te besteden.

2.Micro, meso, macro verkeerd in de scriptie

Veel hbo-studenten moeten het scriptieonderwerp op micro-, meso- en macroniveau beschrijven. Niet alleen worstelen studenten met deze verschillende invalshoeken: ook hanteren ze vaak de verkeerde schrijfwijze. Schrijf je het los van elkaar, met een streepje of is het toch één woord? Nederlands is wat dat betreft een erg moeilijke taal. De correct schrijfwijze is overigens aan elkaar: mesoniveau.

3.Een inleiding schrijven zonder rode draad

Nadat je onderzoeksopzet is goedgekeurd, kun je beginnen met het schrijven van de inleiding. Een veel gehoorde vraag is: hoe schrijf ik een goede scriptie inleiding?  Een inleiding moet veel verschillende elementen bevatten: bijvoorbeeld de aanleiding, de afbakening, een stuk literatuuronderzoek met betrekking tot eerder onderzoek en een leeswijzer. Veel studenten verliezen daardoor de rode draad en werken niet logisch naar de hoofdvraag toe. Hierdoor worden veel scripties afgekeurd. Scriptiehulp inschakelen kan daarom verstandig zijn indien je vastloopt bij het schrijven van je inleiding.

4.De conclusie van de scriptie mist diepgang

Bij Studielab merken we dat veel studenten moeite hebben met het schrijven van een goede conclusie. Veel studenten hebben de neiging om een samenvatting te schrijven, waarbij ze soms zelfs letterlijk stukken herhalen uit het theoretisch kader van de scriptie. Het trekken van verbanden en het met een overstijgende blik beantwoorden van de hoofdvraag ontbreekt. Dit heeft vaak een flinke negatieve impact op het cijfer.

5.Een te kleine steekproef

Helaas concluderen studenten soms pas achteraf dat het uitgevoerde onderzoek niet representatief is. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scriptie. Gebruik daarom altijd een steekproefcalculator bij het vaststellen van het benodigde aantal respondenten. Bedenk ook goed welke controlevragen je wilt stellen en waaraan je onderzoeksgroep verder nog moet voldoen. Heb je hier moeite mee? Vraag eventueel hulp bij statistiek of neem contact op met een statistiekbegeleiderindien je twijfelt over jouw onderzoeksopzet.

meeste voorkomende fouten scritie schrijven

 

Studielab is een expertise bureau op het gebied van scriptiebegeleidingstatistiekbegeleiding en studiebegeleiding. Hulp nodig? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *