Een scriptie inleiding schrijven voor je afstudeeronderzoek: zo moet het 

Iedere goede scriptie begint met een sterke inleiding. Aangezien het inleidende hoofdstuk de start van je scriptie markeert is het extra belangrijk dat dit een helder geschreven hoofdstuk is. Controleer ook of de inleiding van je scriptie alle benodigde elementen bevat. Zo bespreek je de aanleiding van het onderzoek, ga je in op de relevantie van het onderzoek en vertel je iets over de wetenschappelijke stand van zaken. Vervolgens werk je toe naar een heldere doelstelling met een bijpassende hoofdvraag of probleemstelling.

Hieronder leggen wij uit welke elementen een goede scriptie inleiding moet bevatten. Heb je nog geen scriptieonderwerp? Lees dan eerst dit artikel.

1.Aanleiding 

Je scriptie inleiding bevat de aanleiding voor je onderzoek. Wellicht is er recent iets over het onderwerp in de media verschenen of heeft een bepaalde vraag of een bepaald probleem je interesse gewekt. Voor de meeste hbo studenten zal de aanleiding van de scriptie een probleem zijn dat binnen het stagebedrijf of een andere relevante organisatie speelt. Universitaire studenten voeren daarentegen vaak een onderzoek uit naar iets dat nog niet voldoende onderzocht is door wetenschappers.

Het is verstandig om de nodige aandacht te besteden aan het achterhalen en formuleren van je aanleiding. Voer bijvoorbeeld vooronderzoek uit in de vorm van literatuuronderzoek of ga in gesprek met betrokkenen. Om een goed onderzoek te kunnen uitvoeren moet je immers exact weten wat je wil onderzoeken en waarom. Lees je goed in en achterhaal wat er allemaal al over het onderwerp bekend is, je wilt immers een onderzoek uitvoeren dat daadwerkelijk relevant is voor de wetenschap of de beroepspraktijk.

2.Scriptie onderwerp

Na het beschrijven van je aanleiding kom je toe aan het afbakenen en bespreken van je scriptie onderwerp. Maak aan de lezers duidelijk wat je wel en wat juist niet gaat onderzoeken en durf daarin ook keuzes te maken. Vaak willen studenten uit enthousiasme van alles onderzoeken, waardoor het onderzoek niet voldoende de diepte in kan gaan. Het is daarom belangrijk om het onderwerp voldoende af te bakenen en je te beperken tot een niche. Heb je hier moeite mee? Scriptiebegeleiding helpt!

3.Wetenschappelijke en praktische relevantie

Schrijf je een scriptie in het kader van je afstudeerstage, dan is het belangrijk om duidelijk te maken wat het praktisch nut van jouw onderzoek is. Wat levert het onderzoek op voor het bedrijf waar je stageloopt en wat hebben andere organisaties eventueel aan deze inzichten? Waarom verwacht je dat het onderzoek resultaten oplevert waar de maatschappij wat aan heeft?

Beschrijf daarnaast ook de wetenschappelijke relevantie van het scriptie onderzoek. Dit kun je doen door de belangrijkste aanverwante wetenschappelijke onderzoeken te bespreken. Ga in op wat er al onderzocht is over het onderwerp en wat nog niet. Benadruk vervolgens waarom het belangrijk is dat op deze openstaande vragen wel antwoorden komen.

4.Doelstelling

Uit de aanleiding en relevantie van je onderzoek, vloeit een onderzoeksdoelstelling voort. Welk probleem wil je oplossen of wat wil je achterhalen? Formuleer de doelstelling zo concreet en helder mogelijk. Maak hem met andere woorden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).

5.Hoofdvraag / centrale vraag

Op basis van je doelstelling formulier je een hoofdvraag ofwel centrale vraag voor je scriptie. Zorg ervoor dat deze logisch voortvloeit uit datgene wat je net in de inleiding besproken hebt. Je moet de centrale vraag voor je onderzoek in één enkele hoofdvraag kunnen vangen: lukt dit niet dan is het zaak om je onderzoek beter af te bakenen. Wees ook voldoende specifiek en zorg voor een hoofdvraag die onderzoekbaar is. Dus niet subjectief: ‘Is de brexit een goed idee?’ maar dan liever objectiever: ‘Om welke redenen wil de Britse regering de EU verlaten?’

6.Optionele leeswijzer

Afhankelijk van wat je scriptie leidraad hierover zegt, sluit je af met een korte leeswijzer (indeling scriptie). Geef in enkele zinnen aan hoe de scriptie opbouw eruit ziet, zonder al teveel op de inhoud in te gaan.

 

 

Hulp nodig? Onze ervaren scriptiebegeleiders kunnen je deze week nog helpen!

Bel of app naar 0653161485 of vul het onderstaande contactformulier in

Loop je vast bij het schrijven van je inleiding? Studielab helpt! Vraag een gratis telefonische intake aan:

    scriptie inleiding schrijven

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *