scriptie afgekeurd

Scriptie niet gehaald? tips voor het herschrijven van je scriptie

Na maanden van hard werken is het eindelijk zover; je afstudeeronderzoek is afgerond. Tijd om je scriptie in te leveren bij je Hogeschool of Universiteit. Meestal sluit je met een voldoende voor je scriptie, ook gelijk je studie af. Des te groter is dan ook de teleurstelling als je na maanden van zwoegen hoort dat jij de scriptie niet gehaald hebt. Dat zo gewenste diploma laat nog even op zich wachten. De moed zakt je in de schoenen. Wat nu?

Geef jezelf even de ruimte

Iedereen reageert anders op een afwijzing. De één gaat direct als een gek aan de slag voor de herkansing, terwijl de ander zichzelf het liefst voor de realiteit verstopt. Wees je bewust van jouw manier van omgaan met teleurstelling. Geef jezelf even de ruimte, maar loop niet weg voor het feit dat je enorm baalt, wellicht verdrietig bent, stress ervaart of enorm onzeker bent geworden. Geef je gevoel, afhankelijk van je nieuwe deadline, een tijdje de ruimte. Spreek hiervoor met jezelf een vaste periode af. Verberg je teleurstelling in die periode niet door heel hard aan het werk te gaan. Ook heeft het geen zin om voor jezelf of anderen te verbergen dat je scriptie afgekeurd is. Hierdoor is het makkelijker om na deze vaste periode fris en met nieuwe moed weer aan de slag te gaan.

Kijk realistisch naar je feedback; begrijp je waarom je de scriptie niet gehaald hebt?

Je gaat je scriptie herschrijven of verbeteren en wil dit keer natuurlijk wel een voldoende halen. Hiervoor is het nodig dat je goed begrijpt wat er aan je huidige scriptie mankeert. Met andere woorden; begrijp je waarom je scriptie afgekeurd is door de beoordelaars? Vaak zijn er verschillende mogelijkheden. Soms heb je een aantal formele eisen over het hoofd gezien, waardoor jij je scriptie moet herkansen. Ook zien we vaak dat studenten de opleidingseisen niet goed geïnterpreteerd hebben. Daarnaast komt het voor dat de scriptie structuur of scriptie opbouw niet in orde is. De onderzoeksopzet is niet optimaal en/of de diverse verplichte scriptieonderdelen zijn niet of niet voldoende uitgewerkt. Neem de feedback aandachtig door en kijk of je achteraf gezien begrijpt waarom je scriptie niet voldoende is. Kom je er niet uit of snap je echt niet waarom je scriptie afgekeurd is? Probeer dan extra feedback te krijgen van je docent of beoordelaar. Lukt dit niet? Dan is het verstandig om professionele afstudeerhulp in te schakelen.

Je scriptie herschrijven; een strategie bepalen

Je hebt kritisch naar de feedback gekeken en begrijpt waarom jij je scriptie moet herkansen. Nu is het tijd om een strategie te bepalen. Hoe ga jij van die onvoldoende een voldoende maken? Daarvoor moet je er op de eerste plaats voor zorgen dat je de fundamentele kritiek op je scriptie goed verwerkt. Loop je feedback na en maak een lijstje van belangrijke hoofdzaken waarop je beoordelaar kritiek geeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kritiek op je onderzoeksopzet. De feedback dat je hoofd- en deelvragen niet goed zijn of bijvoorbeeld de opmerking dat je conclusie en aanbevelingen inhoudelijk zwak zijn. Het succesvol herkansen van je scriptie hangt van het verbeteren van deze fundamentele zaken af. De kleinere kritiekpunten, zoals zinnen die niet lekker lopen of een spellingsfoutje, kun je aan het einde van het proces nog verbeteren.

 

Begin met het verbeteren van de fundamentele zaken

Je hebt helder in kaart gebracht welke fundamentele zaken je moet verbeteren. Nu is het zaak om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Heb je kritiek gekregen op de formulering van je hoofd- en deelvragen? Dan is het slim om daar mee te beginnen. Deze vormen immers de basis voor de rest van je scriptie. Hierna volgen eventuele aanpassingen aan je theoretisch kader, je onderzoeksopzet en methodologie. Daarna ga je pas aan de slag met je resultaten. Het verbeteren van kritiek op je conclusie en aanbevelingen doe je uiteraard als laatste. Dit omdat je inhoud van je conclusie en aanbevelingen uiteraard afhankelijk is van de rest van je scriptie. Loop je vast tijdens dit proces? Dan is het zaak om op tijd aan de bel te trekken. Bij het herkansen van je scriptie heb je immers vaak een strakke deadline. Bovendien komt van uitstel helaas vaak afstel. Zoek dus op tijd steun in je omgeving. Bijvoorbeeld bij familie, medestudenten of een professioneel scriptiebureau.

Verbeter alle kleine kritiekpunten

Nadat je alle fundamentele zaken hebt aangepast, is het tijd om de puntjes op de i te zetten. Loop, met het beoordelingsformulier erbij, je hele scriptie nauwkeurig na. Verbeter alle kleine kritiekpunten nauwgezet. Heb je het idee dat je kritiek krijgt op iets wat je wel goed gedaan hebt? Kies er dan voor om de inhoud niet aan te passen, maar probeer nog duidelijker te zijn in datgene wat je al hebt staan. Bijvoorbeeld door een theorie of bevinding extra toe te lichten. Ben je het echt niet eens met bepaalde kritiekpunten? Leg dan in je discussie uit waarom jij hier anders over denkt. Je hoeft het immers niet altijd eens te zijn met je docenten. Het is dan echter wel extra belangrijk dat jij goed weet te verwoorden waarom jij dit zo ziet.

Vraag feedback vanuit je omgeving

Tenslotte lees jij je verbeterde scriptie nogmaals door. Zijn alle kritiekpunten die ertoe hebben geleid dat jouw scriptie afgekeurd is, nu aangepast? Wees slim en laat je scriptie ook nalezen door wat mensen uit je omgeving. Doordat zij er niet middenin zitten, zien zij eventuele foutjes vaak sneller dan jij. Twijfel je toch nog over je schrijfstijl, structuur of inhoud? Om echt met een gerust gevoel je verbeterde scriptie in te leveren, kun je ervoor kiezen je scriptie te laten nakijken door een ervaren scriptiebegeleider. Zij zijn ervaren in het helpen van studenten die hun scriptie moeten herkansen. Hierdoor kunnen zij jou eventueel nog nuttige laatste feedback geven. Ook helpen ze jou daar waar nodig bij het corrigeren en aanpassen van je scriptie.

Meer informatie over (online) scriptiebegeleiding? Stel geheel vrijblijvend je vraag.

   

  Scriptie afgekeurd: wat kan Studielab doen?

  Wanneer je scriptie afgekeurd wordt, brengt dit vaak een enorme teleurstelling met zich mee. Al het harde werken lijkt voor niets te zijn geweest. Het is normaal om in eerste instantie boos, verdrietig en misschien zelfs wel verontwaardigd te zijn. Dat zijn heel normale en natuurlijke emoties, die vaak met een dergelijke afwijzing gepaard gaan. Bovendien zorgt de vertraging die deze afwijzing met zich meebrengt ook voor enkele vervelende gevolgen. Wanneer je de herkansing niet haalt moet je hierdoor meestal een extra jaar collegegeld betalen. Daarnaast moet je overstap naar de arbeidsmarkt, en dus een lekker salaris, nog even wachten. Helaas krijgen veel studenten door de druk die een afgekeurde met zich meebrengt, ook last van faalangst, stress of onzekerheid. In sommige gevallen is het dan voldoende om even rust te nemen, erover te praten en het vervelende nieuws een plaatsje te geven. Vervolgens kun je beginnen aan het verbeteren van je scriptie, zodat je alsnog kunt snel kunt afstuderen. Veel studenten hebben echter een steuntje in de rug nodig om weer met een frisse blik verder te kunnen gaan.

  Hulp bij herschrijven scriptie:

  Het is slim om even een paar dagen de tijd te nemen om het nieuws te verwerken. Zeker wanneer je onverwacht te horen krijgt dat je scriptie afgekeurd is. Nadat de heftigste emoties gezakt zijn, is het tijd om een concreet plan te maken. Wat is er nodig om alsnog een voldoende voor je scriptie te halen? Kijk daarbij eerst kritisch naar de beoordeling van je scriptie. Begrijp je de feedback die je gekregen hebt? Zie je nu zelf ook waar je scriptie nog verbeteringen behoeft of vind je de gekregen feedback onduidelijk? Vaak ook begrijp je de gekregen feedback wel, maar weet je niet goed hoe je deze kunt verwerken. Het helpt dan om te kiezen voor externe scriptiebegeleiding. Om te voorkomen dat je de feedback niet goed verwerkt, helpt het om een ervaren professional met een frisse blik naar je scriptie te laten kijken. Uiteraard kun je ook eerst om scriptiehulp vragen bij een medestudent of familielid.

  Waarom scriptiebegeleiding werkt

  Een scriptie schrijven is voor veel studenten een lastig karwei. Bovendien is het moeilijk om telkens weer objectief naar je eigen geschreven werk te kijken. We hebben namelijk allemaal, in meer of mindere mate, last van een blinde vlek wanneer het onze eigen scriptie betreft. Een buitenstaander kan daardoor de verbeterpunten veel eenvoudiger blootleggen. Bovendien kunnen de begeleiders van Studielab jou heel concrete en praktische hulp bieden, tegen gunstige tarieven. Veel meer dan de begeleiding die je vaak vanuit je opleiding kunt krijgen. Tenslotte fungeert een scriptiebegeleider ook als coach en als stok achter de deur. ‘Samen’ lukt het bijna altijd om de scriptie succesvol te verbeteren. 

  Is je scriptie afgekeurd? Een begeleider van Studielab kan je helpen met:

  • Het interpreteren en verwerken van de feedback.
  • Aanscherpen van je onderzoeksopzet en je hoofdvraag en deelvragen.
  • Verbeteren van de structuur en scriptie opbouw.
  • Heldere, makkelijk toepasbare feedback geven voor het verbeteren van alle onderdelen van je scriptie, zoals: de inleiding, het theoretisch kader, je methode, de resultaten, conclusie, aanbevelingen en discussie.
  • Het verbeteren van je schrijfstijl.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *