scriptie onderwerpen

4 tips bij het kiezen uit scriptie onderwerpen

Heb je het laatste jaar van je studie aan de hogeschool of universiteit bereikt? Dan staat je vaak nog één belangrijke taak te wachten om succesvol te kunnen afstuderen: het schrijven van een scriptie. Veel studenten ervaren het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek of het schrijven van een wetenschappelijke thesis, als een lastige taak. Want hoe schrijf je nu eigenlijk een goede scriptie? En welke stappen moet je daarbij doorlopen? Om je op weg te helpen geven wij per stap enkele belangrijke tips! De eerste stap is het kiezen van een goed onderwerp uit de vele mogelijke scriptie onderwerpen.

 

Kiezen uit scriptie onderwerpen

Een scriptie is gebaseerd op zelfstandig verricht onderzoek. Dit kan een literatuuronderzoek zijn, maar ook een praktijkonderzoek. Het onderzoek moet praktisch en wetenschappelijk relevant zijn. Je kunt dus niet alleen op reeds bestaande feiten leunen, maar dient met je onderzoek daadwerkelijk iets bij te dragen aan de huidige theorie of beroepspraktijk.

Veel studenten lopen tijdens het schrijven van de scriptie stage binnen een bedrijf. In veel gevallen draagt het stagebedrijf een onderzoeksonderwerp aan, maar vaak ook dient de student tijdens de onderzoeksstage zelf een onderwerp te bepalen. Wie geen stage loopt, mag meestal zelf een onderwerp bedenken of kiest uit een lijst die de hogeschool of universiteit aanlevert.

 

1.Praktisch haalbaar

Het is belangrijk om goed na te denken over het onderwerp voor je afstudeerrapport. Niet alleen dien je het onderwerp zelf interessant te vinden, het is ook heel belangrijk dat je onderwerp relevant is. Daarnaast is het cruciaal dat je een onderwerp kiest dat je voldoende kunt afbakenen. Immers moet het uitvoeren van het onderzoek ook praktisch haalbaar zijn. Kies dus voor een onderwerp met voldoende diepgang, maar maak het jezelf niet te moeilijk. Veel studenten willen veel te veel onderzoeken en kiezen daardoor een onderwerp dat 'te breed' is. Het is heel goed om gemotiveerd te zijn om echt iets bij te dragen met je onderzoek. Echter, juist door een veelomvattend scriptie onderwerp te kiezen, wordt het lastig om echt tot diepgaande conclusies te komen. Durf dus keuzes te maken en vergeet niet voldoende te kaderen!

2.Scriptie onderwerpen afstudeerstage

Veel studenten verrichten tijdens het afstuderen een onderzoeksstage binnen een bedrijf. In sommige gevallen heeft het bedrijf een specifiek probleem en willen ze dat je het onderzoek hier op richt. Veelal zal er echter geen specifiek onderzoeksonderwerp worden aangedragen. In dat geval is het slim om binnen het bedrijf vooronderzoek te doen. Ga bijvoorbeeld eens in gesprek met je directe collega's of leidinggevenden. Waar lopen zij tegenaan? Vaak hebben zij goede ideeën voor een relevant scriptie onderwerp. Bovendien zullen zij het prettig vinden dat je ze raadpleegt en je onderzoek daardoor nog meer steunen. Lukt het je niet om op deze manier een onderwerp te vinden? Ga dan eens vooronderzoek doen aan de zijde van de klant. Zijn er bijvoorbeeld ooit klanttevredenheidsonderzoeken gedaan of reviews afgenomen, waaruit blijkt dat bedrijven op bepaalde punten nog een verbeterslag moet maken?

3.Vooronderzoek bij literatuuronderzoek

Een universitaire bachelorscriptie of een masterscriptie, bestaat vaak volledig uit literatuuronderzoek. Veel universitaire studenten lopen bovendien geen afstudeerstage. Zoek je een scriptie onderwerp voor een universitaire studie? Verdiep je dan vooraf goed in de literatuur. Welke theoretische ontwikkelingen zijn er de afgelopen tijd geweest in jouw vakgebied? Zijn er nieuwe ontdekkingen gedaan waarop je kunt voortborduren of zijn er bijvoorbeeld technologische of politieke ontwikkelingen geweest, waardoor een onderwerp opnieuw belicht dient te worden? Het is slim om vakbladen te raadplegen. Hierin worden de meest recente trends en ontwikkelingen besproken. Rechtenstudenten kunnen vaak tot een goed onderwerp komen door recent verschenen arresten te bestuderen. Is er een opvallende uitspraak gedaan die vraagt om nader onderzoek? Onderzoek de gevolgen dan voor jouw scriptie rechten. Zoek dus naar een leemte in de huidige wetenschappelijke theorie. Met jouw onderzoek ga je proberen die leemte te vullen.

4.Let op de relevantie van jouw scriptie onderwerp

Kies op basis van je vooronderzoek 2 of 3 mogelijke scriptie onderwerpen. Vervolgens ga jij je verder verdiepen in deze onderwerpen. Probeer aan de hand van gesprekken, eerder onderzoek en relevante literatuur, de onderwerpen verder af te bakenen en te specificeren. Vraag jezelf daarbij steeds af 'is het haalbaar om hier, binnen de gestelde tijd en de gestelde normen, deugdelijk onderzoek naar te doen?'. Let daarnaast heel goed op de relevantie van het onderwerp. Het is de bedoeling dat je echt iets bijdraagt met je onderzoek. Zo dient jouw onderzoek, in geval je een afstudeerstage loopt, praktisch relevant te zijn voor het stagebedrijf. Ook letten veel scholen op de maatschappelijke relevantie van je onderzoek: wie of wat is er mee geholpen? Tenslotte is bij universitaire studies met name de wetenschappelijke relevantie van belang: jouw onderzoek moet een gat opvullen in de bestaande wetenschappelijke kennis.

 

Gratis telefonische intake? Neem vrijblijvend contact met ons op!

  Waarom kiezen voor Studielab?

  • Snel & flexibel contact: deadlines geen probleem!
  • Professionele begeleiding: sneller afstuderen.
  • Transparante tarieven: uren niet opgemaakt? Geld retour!
  • Tevreden klanten: 100% van de studenten beveelt Studielab aan!

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *