stuctuur scriptie

Een goede scriptie structuur

Een scriptie schrijven is een vak apart. Na een jarenlange studie hebben de meeste studenten niet zoveel moeite met de inhoudelijke aspecten van een scriptie. Het is juist het schrijven van een vloeiend verhaal, dat vaak als lastig wordt ervaren. Een goede scriptie bevat immers niet alleen de juiste informatie en correct geïnterpreteerde onderzoeksresultaten; een goede scriptie structuur is ook erg belangrijk! Voordat je begint met schrijven is het daarom slim om je hierin te verdiepen. Want hoe zorg je ervoor dat jouw scriptie een logisch verhaal wordt? Hoe breng je structuur aan in je afstudeeronderzoek en zorg je dat de rode draad voor de lezer duidelijk blijft? Wij helpen je op weg met 3 belangrijke tips voor het aanbrengen van structuur in je scriptie!

 

1. Maak een handig raamwerk

Je hebt een scriptie onderwerp gekozen of toegewezen gekregen en wellicht is je onderzoeksvraag zelfs al goedgekeurd. Voordat je verdergaat met het vinden van meer relevante bronnen voor je literatuuronderzoek, is het slim om een raamwerk te maken. Hierin werk je zo gedetailleerd mogelijk je scriptie structuur uit. Wat wil je gaan bespreken en in welke volgorde? Begin met het maken van een (grove) inhoudsopgave. In de meeste gevallen bestaat een goede indeling van je scriptie uit de volgende onderdelen;

 • Samenvatting/abstract
 • Voorwoord
 • Inleiding
 • Theoretisch kader
 • Methodologie/onderzoeksmethoden
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie en aanbevelingen
 • Literatuurlijst (en eventueel een jurisprudentielijst)
 • Bijlagen

Vervolgens ga je per onderdeel, door middel van steekwoorden of een vraag, benoemen wat je daaronder gaat uitwerken. Begin met het bepalen van de benodigde paragrafen en benoem uiteindelijk ook de onderwerpen voor je subparagrafen en zelfs alinea’s. Dit hoeft uiteraard niet allemaal in één keer te gebeuren. In de loop van je scriptieproces kun je dit steeds gedetailleerder uitwerken. Dit lijkt misschien op een hoop extra werk, maar het is ontzettend slim om te doen:

 • Je krijgt een gevoel van houvast en controle. Juist het ontbreken daarvan zorgt bij een hoop studenten voor scriptie-stress.
 • Je creëert een duidelijk overzicht van de informatie die je nodig hebt om je scriptie te kunnen schrijven. Hierdoor kun je gericht literatuur en andere onderzoeksinformatie verzamelen.
 • De structuur van je scriptie wordt consistenter en het eindresultaat is makkelijker te lezen. Door zelfs de alinea’s vooraf met steekwoorden in te delen, voorkom je dat je van de hak op de tak gaat springen. Je ziet het immers gelijk als je eerste over onderwerp A, dan over onderwerp B en C, en vervolgens weer over onderwerp A begint. Dergelijke fouten in je scriptie structuur, voorkom je dus eenvoudig middels een raamwerk!

2. Vraag je steeds af; ben ik mijn hoofd- en deelvragen wel aan het beantwoorden?

Een begrijpelijke en veel gemaakte fout bij het schrijven van een scriptie, is ‘afdwalen’. In een ijverige poging zoveel mogelijk goede informatie te delen, zetten studenten regelmatig lukraak informatie op papier. Feiten die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar die niet nodig zijn voor het beantwoorden van je hoofd- en deelvragen. Vraag je tijdens het schrijven dus telkens af; is deze informatie relevant voor het beantwoorden van mijn hoofdvraag? Blijf ik met het geven van deze informatie binnen het kader van mijn deelvraag of valt het erg eigenlijk buiten?

3.Creeer een goede scriptie structuur door slim te schrijven

Overzicht en structuur creëer je niet alleen door de juiste onderwerpen in de juiste volgorde te behandelen. Je woordkeuze en zinsbouw is ook cruciaal. Zorg dat je ieder hoofdstuk telkens duidelijk inleidt. Zo ‘valt’ de lezer niet steeds in een nieuw onderwerp, maar zit er een logische lijn in je verhaal. Het is eveneens belangrijk om ervoor te zorgen dat paragrafen en alinea’s logisch op elkaar aansluiten. Om een simpel voorbeeld te geven:

Stel, je hebt het in de eerste alinea over melk gehad en gaat het in de tweede alinea over kinderen hebben. Begin de tweede alinea dan niet ‘zomaar’ met een zin over kinderen, maar maak duidelijk wat de connectie is met je vorige paragraaf. Dit doe je eenvoudig door beide onderwerpen in een eerste zin aan elkaar te linken. Bijvoorbeeld: ‘Melk wordt tegenwoordig door steeds minder kinderen gedronken. Kinderen…..’. De lezer begrijpt nu direct waarom je over kinderen begint, waardoor je voorkomt dat deze de draad kwijtraakt.

Super snel contact? Stuur een WhatsApp bericht naar 0653161485

Wij reageren altijd binnen 12 uur!

Scriptie structuur; do's en don'ts

Do’s voor je scriptie structuur
 • Maak je hoofdvraag specifiek en relevant.
 • Gebruik activerende werkwoorden, bijvoorbeeld: analyseren, toetsen, bepalen, betekenen, bijdragen, veranderen.
 • Baken af: naar plaats, tijdsperiode, fase, perspectief, meetbaarheid.
 • Test je vraag met een ander: Nou en?
 • Maak ongeveer 5 deelvragen die samen je hoofdvraag beantwoorden, maar niet overlappen.
 • Bekijk in de database van je opleiding scripties die met een voldoende zijn afgesloten. Let op de hoofd- en deelvragen; wat is een logische opbouw?
 • Bespreek je methode met je begeleider.
 • Vraag jezelf niet: wat KAN ik over het onderwerp vertellen, maar wat MOET ik over het onderwerp vertellen?
 • Voorkom plagiaat: schrijf op wat je waar vandaan hebt.
 • Ken het verschil tussen citeren en parafraseren.

Don'ts voor je scriptie structuur
 • Een te brede onderzoeksvraag: “Wat is de invloed van cultuur op gewoontes van Nederlanders?”
 • Een dubbele onderzoeksvraag: “Heeft de toegenomen zuivelconsumptie effect op tandbederf, en zo ja, wat valt daar aan te doen?”
 • Gegevens verzamelen voordat je een onderzoeksstrategie hebt.
 • Beginnen met onderzoeken voordat de richtlijnen van opleiding en begeleider volledig duidelijk zijn.

Gratis telefonische intake? Neem vrijblijvend contact met ons op!

  Waarom kiezen voor Studielab?

  • Snel & flexibel contact: deadlines geen probleem!
  • Professionele begeleiding: sneller afstuderen.
  • Transparante tarieven: uren niet opgemaakt? Geld retour!
  • Tevreden klanten: 100% van de studenten beveelt Studielab aan!

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *