hbo scriptie schrijven hulp

Effectieve hulp bij je hbo scriptie!

Wie wil afstuderen aan de hogeschool moet in het laatste jaar een scriptie schrijven. De hbo scriptie is misschien wel het meest belangrijke onderdeel van de studie: het is immers de laatste stap die je moet zetten om te kunnen afstuderen. Een hbo scriptie komt meestal tot stand op basis van praktijkonderzoek uitgevoerd binnen een organisatie. Het kan echter ook zijn dat je alleen een literatuuronderzoek hoeft uit te voeren. Je gaat in ieder geval een centrale onderzoeksvraag opstellen en deze vervolgens beantwoorden. Loop je vast bij je afstudeerscriptie hbo? Studielab biedt effectieve scriptiehulp!

1. Scriptieonderwerpen hbo

Het scriptie schrijven begint met het bepalen van een goed scriptieonderwerp. Wellicht heeft de organisatie waar jij je afstudeerstage loopt een praktijkprobleem wat ze graag nader willen laten onderzoeken. Het kan ook zijn dat je zelf een probleem signaleert of dat je opleiding een onderwerp aandraagt. Zorg er in ieder geval voor dat het onderwerp dat je kiest goed is afgebakend en goed te onderzoeken is. Een onderwerp is daarnaast natuurlijk relevant en actueel.

2.Plan van aanpak scriptie hbo

Nu je het scriptieonderwerp hebt vastgesteld is het tijd om een duidelijk plan van aanpak ofwel onderzoekopzet te maken. Daarvoor schrijf je meestal al een korte scriptie inleiding waarin je ingaat op de aanleiding van het onderzoek. Je werkt vervolgens de probleemanalyse uit en gaat hoofd- en deelvragen formuleren. Neem de tijd voor het formuleren van een goede onderzoeksvraag en bijkomende deelvragen. Dit is immers de fundering van je onderzoek. In het plan van aanpak ga je ook in op de onderzoeksmethoden die jij gaat gebruiken. Kom je er niet uit? Onze scriptiebegeleiding kan ook helpen bij het opstellen van een goed plan van aanpak (PvA).

3.Onderzoeksmethoden

Je weet nu wat je wilt gaat onderzoeken en moet nu eerst bepalen hóe je dit kunt onderzoeken. Ga je praktijkonderzoek uitvoeren en zo ja welke onderzoeksmethoden zijn geschikt? Stel allereerst ook vast of je kwantitatief of kwalitatief onderzoek gaat doen en leg in het plan van aanpak je keuze uit. Denk goed na over de geschiktheid van de gekozen onderzoeksmethoden. Is het nodig om een diepte interview te houden of is juist een observatie geschikt om de juiste data te verzamelen? Ongeacht de keuze is het in ieder geval nodig om jouw beslissing in het plan van aanpak duidelijk te verantwoorden, waarbij je ook aandacht hebt voor de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek.

4.Data verzamelen

In het plan van aanpak heb je inmiddels nauwkeurig omschreven hoe jij data gaat verzamelen. Nu is het tijd om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren. Om te voorkomen dat je in tijdnood komt is het slim om vooraf een goede scriptie planning te maken. Vaak ben je deels afhankelijk van anderen (je begeleider, een organisatie, respondenten) dus zorg ervoor dat je ook tijd reserveert voor onvoorziene omstandigheden.

5.De hbo scriptie schrijven

Verreweg de meeste studenten vinden het op papier uitwerken van het gedane onderzoek het moeilijkste onderdeel van de hbo scriptie. Het is daarom belangrijk om een duidelijke planning te maken en een rustige werkplek te creëren. Deel ieder hoofdstuk op in kleine stapjes en werk puntsgewijs uit wat je per paragraaf wilt uitwerken. Dit zorgt voor houvast en voorkomt dat je niet weet waar je moet beginnen. Zorg daarnaast voor een duidelijke scriptie structuur en zorg dat paragrafen en alinea's logisch op elkaar aansluiten.  Laat je geschreven stukken ook regelmatig doorlezen door een studiegenoot, familielid of scriptiebegeleider. Zij kunnen waardevolle feedback geven en zien vaak foutjes die je zelf over het hoofd hebt gezien.

Hulp nodig? Bel of app naar 0653161485 of mail naar info@studielab.nl

Eerlijke tarieven en altijd snel hulp van een begeleider met de juiste expertise!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *