scriptie opbouw

Scriptie schrijven? 5 belangrijke punten waaraan een goed scriptieonderzoek moet voldoen.

Een scriptie schrijven is voor de meeste studenten een moeilijk opgave. Wie wil afstuderen aan een hogeschool of universiteit ontkomt er echter niet aan. Wil jij snel afstuderen en een goed cijfer halen voor jouw scriptieonderzoek? Let dan goed op deze 5 belangrijke punten!

1.Correcte opbouw scriptieonderzoek

Iedere onderwijsinstelling kan eigen eisen stellen aan het scriptieonderzoek. Bij het schrijven van je scriptie is het daarom belangrijk om altijd goed te kijken aan welke voorwaarden de opbouw van jouw scriptie volgens de leidraad moet voldoen. Toch bevat een goed afstudeeronderzoek altijd dezelfde vaste elementen, dit zijn: een voorblad, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave, inleiding, theoretisch kader, onderzoeksmethoden, resultaten, conclusie, discussie, aanbevelingen, literatuur- en of jurisprudentielijsten en tenslotte de bijlagen. Zorg er dus voor dat je al deze elementen (in deze volgorde) in jouw scriptie opneemt.

opbouw theoretisch kader’.

2.Validiteit en betrouwbaarheid

Geen favoriet onderdeel voor de meeste studenten, maar wel ontzettend belangrijk: het bespreken van de validiteit en betrouwbaarheid van jouw scriptieonderzoek. De validiteit en betrouwbaarheid van de toegepaste onderzoeksmethoden bepalen immers de kwaliteit van jouw onderzoeksdata en de daaruit getrokken conclusies.

           Validiteit:

Meet je wat je daadwerkelijk wil meten? Daarbij gaat externe validiteit over de mogelijkheid om de data te generaliseren over situaties, perioden en personen. Interne validiteit heeft daarentegen betrekking op de vraag of je een gerechtvaardigde causale conclusie hebt getrokken.

Betrouwbaarheid:

Een betrouwbaar onderzoek is niet per definitie valide, maar een onbetrouwbaar onderzoek is wel per definitie niet valide. De betrouwbaarheid van je onderzoek zegt namelijk iets over de precisie en nauwkeurigheid van je onderzoek. Denk daarbij onder andere aan: geven herhaalde metingen dezelfde resultaten? Zijn de gedane metingen gelijkwaardig en zijn de gebruikte meetinstrumenten intern consistent (meten de items die hetzelfde beogen te meten ook daadwerkelijk hetzelfde)?

 

Hulp nodig bij het afstuderen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bel of app naar 0653161485. Wij reageren altijd binnen 12 uur!

3.Correct citeren en verwijzen

In een goed scriptieonderzoek wordt op de juiste wijze geciteerd en correct naar bronnen verwezen. Voor het verwijzen naar bronnen en het opstellen van de literatuurlijst, moet bijna iedere student zich aan de APA-normenhouden. Juridische schrijvers houden zich echter aan de eisen uit de Leidraad voor juridische auteurs. Let op: overmatig gebruik van citaten wordt meestal niet gewaardeerd. Gebruik citaten dus alleen als deze noodzakelijk zijn en daadwerkelijk iets toevoegen. Zorg ook altijd dat je op de correcte wijze naar de bron verwijst om plagiaat te voorkomen.

4.Heldere conclusie en kritische discussie

Een cruciaal onderdeel van jouw afstudeeronderzoek is natuurlijk de conclusie. In de conclusie geef je antwoord op de centrale vraag van jouw scriptieonderzoek. Je begint altijd met het herhalen van deze centrale vraag, ook wel onderzoeksvraag genoemd. Daarna geef je antwoord op deze vraag op basis van je belangrijkste onderzoeksresultaten.

Pas in de discussie is er ruimte voor interpretatie: wat betekenen deze resultaten eigenlijk? Je gaat dieper in op de meerwaarde van jouw scriptieonderzoek en durft daarbij ook kritische kanttekeningen te plaatsen.

5.Bruikbare aanbevelingen

De aanbevelingen schrijf je meestal als je bijna klaar bent met het schrijven van jouw scriptie. Dit wil echter niet zeggen dat dit laatste onderdeel niet zo belangrijk is. Sterker nog: voor de opdrachtgever zijn de aanbevelingen het meest waardevol. Geef aan de hand van jouw resultaten een concreet advies: wat adviseer je de opdrachtgever, op basis van jouw onderzoek, om te doen? Wees daarbij concreet en specifiek. Aan vage aanbevelingen heeft een opdrachtgever immers niet. Tenslotte worden er ook aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.

 

Vrijblijvend meer informatie over scriptiebegeleiding? Vul onderstaand contactformulier in!

    scriptie opbouw

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *